Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1643081
Total Unique 512320
Visitors Month 27219
Visitors Week 6599
Visitors Today 607
More statistics
  • style="width:746px; height:260px;">
  • style="width:746px; height:260px;">
  • style="width:746px; height:260px;">
  • โครงการ "ศิลาศิษย์"

  • โครงการ "เกียรติภูมิอุปถ้มภ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."

ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม คลิกที่นี่...กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่า
Post Date: 28 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าและสมาชิกสามัญของสมาคมฯ จำนวน 10,000 บาท read more ..
งาน “Dongyang Family 2018”
Post Date: 26 มกราคม 2562
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับศิษย์เก่ารุ่น 47 จัดงาน “Dongyang Family 2018” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 18.00-22.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ read more ..
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
Post Date: 26 มกราคม 2562
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องโลตัส ๑ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร read more ..
วิศวะ ม.อ.เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3
Post Date: 20 มกราคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวิศวะ ม.อ.เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 มกราคม 2562 read more ..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 1/2562
Post Date: 13 มกราคม 2562
ผวจ.ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้อง Vanda ๓ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร read more ..
มอบของวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ NBT
Post Date: 12 มกราคม 2562
นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 15 ประธานสมาคมฯ จ.สงขลา เป็นผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.มอบของเด็กเล่นให้กับทางผอ.เขตสถานีโทรทัศน์ NBT (นายสัมพันธ์ มูซอดี)รับมอบไปแจกเด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็ก read more ..


Banpu Public Company Limited รับสมัคร รับสมัครงานจำนวนมาก จำนวน > 2 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2561
Naraconsult & Design co., Ltd รับสมัคร Engineer / site engineer จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท ฐาปนา เฮ้าส์ซิ่ง ควอลิตี้ รับสมัคร วิศวกรโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด รับสมัคร Sales Enginering จำนวน 2 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2559
เขื่อนลำตะคอง รับสมัคร วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
โซตัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล หรือผู้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Solid Works จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
Thai Tasaki Co.,Ltd. รับสมัคร ME และIE จำนวน 2-3 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559รวมภาพรุ่น 46
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 46 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 45
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 45 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 44
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 43
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 42
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..


แนะนำสมาคมสมัยที่ 10

เพลง รำวงน้องก็อีกราย (ดั้งเดิม)

เพลง ถิ่นศรีตรัง (ดั้งเดิม)

เพลง สงขลานครินทร์ (ดั้งเดิม)

เพลง "แรงเลือดหมู" สำหรับวิศวะทุกสถาบัน

เพลงพลิ้วศรีตรัง (ดั้งเดิม)
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved