Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1502770
Total Unique 445920
Visitors Month 19180
Visitors Week 8180
Visitors Today 183
More statistics
  • style="width:746px; height:260px;">
  • style="width:746px; height:260px;">
  • style="width:746px; height:260px;">
  • โครงการ "ศิลาศิษย์"

  • โครงการ "เกียรติภูมิอุปถ้มภ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."

ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม คลิกที่นี่...แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าคณะวิศวฯรุ่นที่ 13 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯรุ่นที่ 13 read more ..
แสดงความยินดีกับผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 10.30 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าคณะวิศวฯรุ่นที่ 13 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง คนที่ 17 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯรุ่นที่ 13 read more ..
งาน "รวมพลคน IE ม.อ. ครั้งที่ 1"
Post Date: 28 ตุลาคม 2561
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) จัดงาน "รวมพลคน IE ม.อ. ครั้งที่ 1" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ร้านลุงดีซีฟู้ด สี่แยกรัชดา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ read more ..
การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2
Post Date: 27 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2 ณ สนามราชครามกอล์ฟคลับ จ.อยุธยา read more ..
ความคืบหน้าการใช้เงินกองทุน 50 ปี
Post Date: 21 ตุลาคม 2561
รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอรายงาน "ความคืบหน้าการใช้เงินกองทุน 50 ปี" ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 read more ..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2561
Post Date: 21 ตุลาคม 2561
คุณปรีชา แก้วขาว อุปนายก ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯให้เป็นประธานการประชุมแทน read more ..


Banpu Public Company Limited รับสมัคร รับสมัครงานจำนวนมาก จำนวน > 2 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2561
Naraconsult & Design co., Ltd รับสมัคร Engineer / site engineer จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท ฐาปนา เฮ้าส์ซิ่ง ควอลิตี้ รับสมัคร วิศวกรโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด รับสมัคร Sales Enginering จำนวน 2 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2559
เขื่อนลำตะคอง รับสมัคร วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
โซตัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล หรือผู้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Solid Works จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
Thai Tasaki Co.,Ltd. รับสมัคร ME และIE จำนวน 2-3 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559รวมภาพรุ่น 46
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 46 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 45
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 45 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 44
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 43
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 42
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..


แนะนำสมาคมสมัยที่ 10

เพลง รำวงน้องก็อีกราย (ดั้งเดิม)

เพลง ถิ่นศรีตรัง (ดั้งเดิม)

เพลง สงขลานครินทร์ (ดั้งเดิม)

เพลง "แรงเลือดหมู" สำหรับวิศวะทุกสถาบัน

เพลงพลิ้วศรีตรัง (ดั้งเดิม)
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved