Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1643072
Total Unique 512320
Visitors Month 27210
Visitors Week 6590
Visitors Today 598
More statistics
<< ย้อนกลับ
โครงการ "เตรียมความพร้อมสู่วิศวกรโยธามืออาชีพ ครั้งที่ 1"
โครงการ "เตรียมความพร้อมสู่วิศวกรโยธามืออาชีพ ครั้งที่ 1" สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่วิศวกรโยธามืออาชีพ ครั้งที่ 1" ให้แก่นักศึกษาโยธาชั้นปีที่ 3 และ 4 และศิษย์เก่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2561
โครงการ "เตรียมความพร้อมสู่วิศวกรโยธามืออาชีพ ครั้งที่ 1" สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่วิศวกรโยธามืออาชีพ ครั้งที่ 1" ให้แก่นักศึกษาโยธาชั้นปีที่ 3 และ 4 และศิษย์เก่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ห้องหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยประธานจัดโครงการนายสิระ เดียวสุรินทร์ N'40 และการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนิยา เกาศล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมการอบรม

โพสเมื่อ: 31 มีนาคม 2561

ผู้ชม: 230

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved