Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1792522
Total Unique 584824
Visitors Month 18789
Visitors Week 6799
Visitors Today 333
More statistics
<< ย้อนกลับ
งานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์
สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสวยรวมใจ อาคาร 3 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมีตัวแทนและนักกีฬาของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 8 สถาบันเข้าร่วม ได้แก่ จุฬาฯ  เกษตร  ขอนแก่น  เชียงใหม่  สงขลา  บางมด  พระนครเหนือ ลาดกระบัง 

กำหนดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามราชครามกอล์ฟคลับ จ.อยุธยา 

 โพสเมื่อ: 17 ตุลาคม 2561

ผู้ชม: 456

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved