Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits2654750
Total Unique 853955
Visitors Month 12140
Visitors Week 6580
Visitors Today 934
More statistics
<< ย้อนกลับ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้ประกอบการ
ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์ หรือมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้โอกาสการฝึกประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โพสเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม: 97

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved