Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits2971501
Total Unique 976912
Visitors Month 12721
Visitors Week 6197
Visitors Today 256
More statistics
มอบน้ำดื่มผู้ที่ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก
Post Date: 6 มกราคม 2562
คุณธรณินทร์ พิชญางกูร Neer15 ประธานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (สงขลา)ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน100 โหล จากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ.เพื่อมอบผ่านทางผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สารนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 29 ธันวาคม 2561
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 งานที่จะดำเนินงานในปี 2562 และอวยพรปีใหม่ 2562

มอบกระเช้าปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ 2562
Post Date: 25 ธันวาคม 2561
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. นำโดย นายธรณินทร์ พิชญางกูร ประธานสมาคมฯสงขลา ได้ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ 2562

PSU EE Party # 1
Post Date: 22 ธันวาคม 2561
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) จัดงานสังสรรค์ พูดคุยด้วยตัวเป็นๆในทุกๆ เรื่อง และกินเลี้ยงตามสบายๆ รวมทั้งจับของรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง 2 เส้น และของรางวัลอีกมากมายให้กับน้องๆ N26 ขึ้นไป พร้อมทั้งแจกเสื้อสัญลักษณ์ EE PSU ให้ทุกคนที่มาร่วมงานด้วย

งานเลี้ยงปีใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
Post Date: 21 ธันวาคม 2561
"วิศวฯ ร่วมใจ สานใยสัมพันธ์" เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2561 ณ บริเวณลานตึกหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

งานเลี้ยงสังสรรค์และปีใหม่ วิศวะ 8 เกียร์
Post Date: 18 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2561 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ เชิญกรรมการสมาคม, กรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ8เกียร์ รวมทั้งกรรมการที่จัดกิจกรรมต่างๆของทั้ง 8 สมาคม เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และเลี้ยงปีใหม่ ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิท

มอบของที่ระลึกและประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2561
Post Date: 2 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-13.30 น. คุณปรีชา แก้วขาว อุปนายกสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 6 /2561 ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ
Post Date: 22 พฤศจิกายน 2561
ผวจ. ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 12 และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยปัจจุบัน ได้รับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2561

แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าคณะวิศวฯรุ่นที่ 13 แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯรุ่นที่ 13

แสดงความยินดีกับผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 10.30 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าคณะวิศวฯรุ่นที่ 13 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง คนที่ 17 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯรุ่นที่ 13
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved