Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits3051741
Total Unique 1001286
Visitors Month 20381
Visitors Week 28204
Visitors Today 728
More statistics
สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ ม.อ. ร่วมเยี่ยมชมเหมืองแม่เมาะ ลำปาง
Post Date: 20 กุมภาพันธ์ 2558
ระหว่างที่ชมรมศิษย์เก่า ม.อ.ลำปางทำการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
พี่ตุ๋ย เหมืองแร่ รุ่น 18 ก็พาคณะกรรมการบริการสมาคมฯและผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมเหมืองของ กฟผ. อย่างใกล้ชิดแบบคลุกฝุ่น

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ ม.อ. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์เก่าลำปาง
Post Date: 20 กุมภาพันธ์ 2558
ช่วงเวลาเย็นของวันที่ 7 ก.พ. 58 ทางศิษย์เก่า ม.อ.ลำปาง ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับตัวแทนจาก ม.อ. อ.วรวุธฯ ME18 ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. คุณคณิต EE8 คุณภาสกร EE14
และตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ. นำโดยนายกสมาคม คุณแสง ME9 อุปนายก 3 ท่าน คือคุณธวัช ME

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ ม.อ. เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าลำปาง
Post Date: 20 กุมภาพันธ์ 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยือนสฺษย์เก่าและประชุมสัญจร ครั้งที่ 1 ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จ.ลำปาง

สารจากสมาคมฯ ฉบับแรกประจำเดือนม.ค.-มี.ค.2558
Post Date: 6 กุมภาพันธ์ 2558
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯที่ทำร่วมกับศิษย์เก่าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รวมถึงข้อเสนอแนะและประสบการณ์จากศิษย์เก่ามากความสามารถ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ ม.อ. จัดกินกรรมวันเด็กประจำปี 2558
Post Date: 13 มกราคม 2558
“มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” คำขวัญประจำวันเด็กประจำปี 2558 ในวันนี้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่านำทีมโดย นายกแสง ชัยจีระธิกุล และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ โรงเรียนโสตศึกษาสงขลา จ.สงขลา ภายในงานมีการแสดงของน้องๆ และกิจกรรมสันทนา

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ ม.อ. มอบกระเช้าส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2558
Post Date: 29 ธันวาคม 2557
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะ ม.อ. นำทีมโดยนายกสมาคม คุณแสง ชัยจีระธิกุล ร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับบุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ และสื่อมวลชน

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ ม.อ. ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม2
Post Date: 29 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นำทีมโดยคุณแสง ชัยจีระธิกุล ร่วมบริจาคน้ำดื่มและอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ ม.อ. ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม
Post Date: 19 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นำทีมโดยคุณแสง ชัยจีระธิกุล ร่วมบริจาคน้ำดื่มและอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะ ม.อ. ร่วมวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
Post Date: 10 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยคุณแสง ชัยจีระธิกุล ร่วมวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

คณะวิศวะ ม.อ. แถลงข่าวการจัด “กีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28”
Post Date: 11 ธันวาคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพในการจัด “กีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28” โดยใช้ชื่อ “ดงยางเกมส์” ภายใต้แนวความคิด “Gear On the Beach คล้องเกียร์ รวมใจ หาดใหญ่สองเล” ได้จัดแถลงข่าวแสดงความพร้อมในการจัดโครงการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved